38936153_10215807259882135_5602927310287142912_n

Guidande samtal

Som coach (livs/karriär/jobbcoach) har jag coachat flera hundra klienter under ca 15 år i Skåne. Bakgrunden är inom beteendevetenskap främst socialpsykologi, sociologi och kommunikationsvetenskap. Därefter har jag  kompletterat med olika kurser och workshops t ex krishantering för nyanlända flyktingar. Detta har byggts på med egna studier i gruppdynamik, organisationsteori mm.

Genom de många årens arbete med människor i kris har jag även erfarenhetsmässigt byggt uppe en stor kunskapsbank och metodik att jobba efter. Jag har börjat använda ordet guidning om det arbete jag gör. Jag har varit där jag föreslår att klienten skall gå. Jag har upplevt, kännt och kämpat. Gjort  erfarenheter att dela med mig av.  Jag kan lära dig fokusering och att INTE ge upp.

Karriärguidning

Därutöver har jag ett stort affärsnätverk i regionen som hjälp för de som behöver en vägvisning gällande egen försörjning..

Pris per timme: 950 kr inkl moms