39014990_10215807263242219_1542869840337829888_n

Jag är del i ett internationellt team som arbetar med en tapping-och healing metod som heter CTT (Consciousness Transformation Technique). Metoden är utarbetad av George Duisman i Washington State i USA och har lånat en del element från EFT (Emotional Frequency Tapping) och regressionsterapi och är snabb, effektiv och djup.