Quantum Healing Hypnosis Technique QHHT Level 1

Jag gör sessioner i enlighet med den metod som Dolores Cannon utvecklade och gjorde känd i hela världen.  Metoden används vid oro, stress, utmattning, smärtor och t ex vid livsfrågor och kan ge lindring…

En första lång intervju hjälper oss att formulera syftet med sessionen. Därefter följer själva djupavslappningen och där arbetar vi igenom de frågeställningar som legat till grund för sessionen.. Efter sessionen utvärderar vi och analyserar de svar och insikter vi fått.

Efter att du kommit hem och väntat några dagar lyssnar du på den inspelade sessionen och kan därigenom bättre minnas vad som sades och vilka strategier och goda råd ditt innersta jag gav dig. Du besitter alltså kunskapen själv, jag hjälper dig att hitta informationen.

En session tar 3-4 timmar och kostar 1750 kr, ytterligare session kostar 1250 kr och därefter 950 kr per session. Oftast behövs 2 sessioner. Man brukar ha ett längre uppehåll mellan sessionerna.

Kontakt: stig.bertelsen@ownit.nu