Wellness is a human right

QHHT LOGO 2015-smallqh-member-badge-smaller
Friskvård med hjälp av Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT) Dolores Cannons metod, eller BQH (Beyond Quantum Healing), guidande samtal eller tappingtekniker

Oro

Otillräcklighet

Stress

Obearbetade minnen

Svårhanterbara situationer i ditt vardagsliv

Livsstrategier

Detta är en del av de frågor jag jobbar med i min verksamhet

OBS! Sjukdomar skall behandlas av den vanliga sjukvården. Uppsök därför alltid vårdcentral eller sök läkarvård vid psykiska och fysiska besvär!

Jag är en certifierad Quantum Healing Hypnosis Technique-Level 1 terapeut i Lund i Sverige.

Jag gör sessioner  i enlighet med den metod som Dolores Cannon utvecklade och gjorde känd i hela världen. En första lång intervju hjälper oss att formulera syftet med sessionen. Därefter följer själva den djupa avslappningen och där arbetar vi igenom de frågeställningar som legat till grund för sessionen.. Efter sessionen utvärderar vi och analyserar de svar och insikter vi fått. Efter att du kommit hem och väntat några dagar lyssnar du på den inspelade sessionen och kan därigenom bättre minnas vad som sades och vilka strategier och goda råd ditt innersta jag gav dig. Du besitter alltså kunskapen själv, jag hjälper dig att hitta informationen. En session tar 3-4 timmar. Jag gör sessioner på svenska, danska och engelska.

Bokas: stig.bertelsen@ownit.nu

Läs mer:

Jag är också certifierad BQH(Beyond Quantum Healing) praktiserare.

Metoden utvecklades av Dolores Cannons medhjälpare Candace Craw-Goldman och bygger även på djupavslappningsmetoden som en hjälp att komma åt gömda bekymmer som påverkar dig idag. En session är lite kortare och bygger på att kombinera djupavslappningen inspirerad av QHHT med andra metoder som jag kan använda tillsammans med hypnosen för klientens bästa. Jag använder en del andra djupavslappningstekniker, tappingtekniker dvs CTT (se nedan), och efterföljande coachning för ett bestående arbete. Svårigheten är inte att få fantastiska insikter under sessionen utan att sedan verkligen applicera dom i sin vanliga dagliga verklighet. Jag erbjuder personliga sessioner i framförallt Lund. Men då en del har svårt att ta sig till min lokal i Lund erbjuder jag s k online-sessioner via Zoom eller Skype. OBS! Gäller BQH, Coachning och CTT, men inte QHHT vilken alltid utförs i ett personligt möte.

 

Guidande samtal:

Som coach, (jobbcoach, karriärcoach, livscoach) har jag en mycket lång erfarenhet och ett akademiskt teoretiskt kunnande att vila på. Ett mycket stort företagskontaktnät i södra Sverige hjälper till när vi hittat den väg du skall gå för att må bättre.

CTT: tappingteknik

Jag är del i ett internationellt team som arbetar med en tapping-och healing metod som heter CTT (Consciousness Transformation Technique). Metoden är utarbetad av George Duisman i Washington State i USA och har lånat en del element från EFT (Emotional Frequency Tapping) och regressionsterapi och är snabb, effektiv och djup.

bokning och prisförfrågning: stig.bertelsen@ownit.nu

andra länkar:
https://www.facebook.com/StigBertelsenInnerWellness       
https://www.quantumhealers.com
http://www.qhhtofficial.com

https://www.linkedin.com/in/stig-bertelsen-97424b5b

Stig-Bertelsen-Quantum-Healing -(folder för nedladdning)
IMG_1901
Wellness with the help of QHHT, (BQH) Beyond Quantum Healing, coaching, tapping techniques and you…:-)
Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT), the Dolores Cannon method

I am a QHHT – Quantum Healing Hypnosis Technique® Level 1 Practitioner in Lund in Sweden.

I do healing sessions with the help of the clients own resources within.

During a long interview we set the intention for the following session that is done with the client in a hypnotic state. After the session there is also a interview about what has happened and how to proceed from there. We also do a recording of the session for you to listen to afterwards.

I do the sessions in Swedish, Danish or English.

A session takes at least 2,5 hours up to 4 hours,

contact for booking and info: stig.bertelsen@ownit.nu

Read more:

https://www.facebook.com/StigBertelsenwellness                      https://www.quantumhealers.com                                                                 http://www.qhhtofficial.com                                                                      https://www.linkedin.com/in/stig-bertelsen-97424b5b

 

I am also offering BQH (Beyond Quantum Healing). 

The method is developed by Dolores Cannon’s co-worker Candace Craw-Goldman and build on the hypnosis as a way of accessing memories, trauma and problems that blocks you wellbeing. There is a slightly difference between the methods QHHT and BQH. But they are equally very deep and profound. The sessions are often a little shorter in BQH and the practitioner iks free to add whatever elements of their earlier training and methods accompliced over the years to the BQH-session as long as it serves the clients wellbeing. BQH is also offered as online-sessions if the client is unable to come for a live session.

Read more:

Coaching/counselling:

I am an experienced coach since 15 years with an academic background in sociology, socialpsychology and communications techniques. I have among other things helped people develope their new career and future way in life
CTT tapping technique: I am a part of a small international team that works  with CTT (Consciousness Transformation Technique). The method is developed by George Duisman in Washington State USA. It is built from elements inspired by techniques like TFT and EFT (Emotional Frequency Tapping) and regression techniques.  The method is fast but still very deep and profound when working with clients with blocks that hinders the life they want.CTT-sessions can be offered as online-sessions or in real life in my session room in Lund Sweden.
Booking and additional info: stig.bertelsen@ownit.nu
https://www.facebook.com/StigBertelsenwellness                   
https://www.quantumhealers.com                                                               
http://www.qhhtofficial.com                                                                     https://www.linkedin.com/in/stig-bertelsen-97424b5b


Klientmail: 

Hej Stig

Nu har jag lyssnat på inspelning o blir lite full i skratt , hon är bångstyrig o inte så medgörlig i dina instruktioner o frågor .Intressanta är också att medan jag lyssnade o inspelningen så kändes nästan som om jag var i ännu en session då din instruktion påverkade mig , lite svårt blev det att både lyssna på den förra sessionen o nästan gå in i en ny session . Det jag snappade upp var : Hon har gjort sig fri Livets magi - ögonblickens överraskning Smärta ett steg bak o tar hand om mig Väl viktig information o ta mig med vidare i livet
/Rinella Rioda