Genom min utbildning inom bl a EFT-tapping erbjuder jag instruktionsvideos och skript på svenska för nedladdning med olika sekvenser för att man själv ska kunna till rätta med olika frågor som bekymrar en. T ex rädsla inför tala i grupp… Läs mer på sidan om tapping, se menyn ovanför

Coachning (i samarbete med Accordance AB)
  • Oro
  • Otillräcklighet
  • Stress
  • Obearbetade minnen
  • Svårhanterbara situationer i ditt vardagsliv
  • Livsstrategier

Detta är en del av de frågor jag jobbar med.

OBS! Sjukdomar skall behandlas av den vanliga sjukvården. Uppsök därför alltid vårdcentral eller sök läkarvård vid psykiska och fysiska besvär!

Guidande samtal/rådgivning:

Som rådgivare/bollplank  (jobbcoach, karriärcoach, livscoach) har jag en mycket lång erfarenhet och ett akademiskt teoretiskt kunnande att vila på. Ett mycket stort företagskontaktnät i södra Sverige hjälper till när vi hittat den väg du skall gå för att må bättre.

CTT: tappingteknik

Jag är del i ett internationellt team som arbetar med vidareutveckla en tapping-och healing metod som heter CTT (Consciousness Transformation Technique). Metoden är utarbetad av George Duisman i Washington State i USA och har lånat en del element från EFT (Emotional Frequency Tapping) och regressionsterapi och är snabb, effektiv och djup.

andra länkar:
https://www.facebook.com/StigBertelsenInnerWellness       
För coachuppdrag/rådgivning samarbetar jag med Accordance AB i Mörrum (www.accordance.se)
 
Via Folkuniversitetet Syd utbildar jag i svenska A1-B2 för utländska studenter, forskare, författare, utländsk personal och ledare på bl a Wettex och IKEA mm. (www.folkuniversitetet.se)
Företagsutbildning i danska steg 1-2-3 via Folkuniversitetet Syd

En kort och intensiv kurs i danska för företag som arbetar med danska kunder eller gäster inom t ex detaljhandel eller hotell- och restaurantbranschen. 

Kursen är speciellt anpassad -skräddarsydd- för att kunna inrikta sig på de fraser och ord just Ditt företag behöver kunna. 
Startar hösten 2024
För mer info kontakta: stig.bertelsen@folkuniversitetet.se eller anders.afzelius@folkuniversitetet.se
Klientmail gällande coaching/rådgivning: 

Hej Stig

Nu har jag lyssnat på inspelning o blir lite full i skratt , hon är bångstyrig o inte så medgörlig i dina instruktioner o frågor .Intressanta är också att medan jag lyssnade o inspelningen så kändes nästan som om jag var i ännu en session då din instruktion påverkade mig , lite svårt blev det att både lyssna på den förra sessionen o nästan gå in i en ny session . Det jag snappade upp var : Hon har gjort sig fri Livets magi - ögonblickens överraskning Smärta ett steg bak o tar hand om mig Väl viktig information o ta mig med vidare i livet
/Rinella Rioda