Friskvård med hjälp av mig, t ex QHHT och dig

Friskvård med hjälp av Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT) Dolores Cannons metod, eller BQH (Beyond Quantum Healing), coachande samtal eller tappingtekniker

Oro

Otillräcklighet

Stress

Obearbetade minnen

Svårhanterbara situationer i ditt vardagsliv

Detta är en del av de frågor jag jobbar med i min verksamhet.

 

Jag är en certifierad Quantum Healing Hypnosis Technique-Level 1 terapeut i Lund i Sverige.

Jag gör hypnossessioner i enlighet med den metod som Dolores Cannon utvecklade och gjorde känd i hela världen. En första lång intervju hjälper oss att formulera syftet med hypnossessionen. Därefter följer själva hypnosen och där arbetar vi igenom de frågeställningar som legat till grund för sessionen.. Efter sessionen utvärderar vi och analyserar de svar och insikter vi fått. Efter att du kommit hem och väntat några dagar lyssnar du på den inspelade sessionen och kan därigenom bättre minnas vad som sades och vilka strategier och goda råd ditt innersta jag gav dig. Du besitter alltså kunskapen själv, jag hjälper dig att hitta informationen. En session tar 3-4 timmar. Jag gör sessioner på svenska, danska och engelska.

Bokas: stig.bertelsen@ownit.nu

 

Jag är också certifierad BQH(Beyond Quantum Healing) praktiserare.

Metoden utvecklades av Dolores Cannons medhjälpare Candace Craw-Goldman och bygger även på hypnosterapin som en hjälp att komma åt gömda bekymmer som påverkar dig idag. En session är lite kortare och bygger på att kombinera hypnosmetoden inspirerad av QHHT med andra metoder som man som kompletterande terapeut kan använda tillsammans med hypnosen för klientens bästa. Jag använder en del andra hypnostekniker, tappingtekniker, och efterföljande coachning för ett bestående arbete. Svårigheten är inte att nå fantastiska resultat under hypnossessionen utan att sedan verkligen applicera dom i sin vanliga dagliga verklighet.

Coachande samtal:

Som coach, (jobbcoach, karriärcoach, livscoach) har jag en mycket lång erfarenhet och ett akademiskt teoretiskt kunnande att vila på. Ett mycket stort företagskontaktnät i södra Sverige hjälper till när vi hittat den väg du skall gå för att må bättre.

Övrigt: tappingtekniker och affirmationer

Som ett komplement till de ovannämnda teknikerna använder jag olika tappingtekniker och ibland även affirmationer. Jag är också med i ett internationellt team som testkör en ny tappingmetod utvecklad av George Duisman i USA. Den kommer att vara gratis att använda för alla som vill lära den, typ shareware för datorer.

bokas och prisförfrågning: stig.bertelsen@ownit.nu
andra länkar:
https://www.facebook.com/StigBertelsenInnerWellness
http://www.qhhtofficial.com

Wellness with the help of QHHT, (BQH) Beyond Quantum Healing, coaching, tapping techniques and you…:-)
Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT), the Dolores Cannon method

CertificateQHHT-level1-Stig-Bertelsen

I am a QHHT – Quantum Healing Hypnosis Technique® Level 1 Practitioner in Lund in Sweden.

I do healing sessions with the help of the clients own resources within.

During a long interview we set the intention for the following session that is done with the client in a hypnotic state. After the session there is also a interview about what has happened and how to proceed from there. We also do a recording of the session for you to listen to afterwards.

I do the sessions in Swedish, Danish or English.

A session takes at least 2,5 hours up to 4 hours,

contact for booking and price: stig.bertelsen@ownit.nu

https://www.facebook.com/StigBertelsenwellness

http://www.qhhtofficial.com

 

 


Klientmail: 

Hej Stig

Nu har jag lyssnat på inspelning o blir lite full i skratt , hon är bångstyrig o inte så medgörlig i dina instruktioner o frågor .Intressanta är också att medan jag lyssnade o inspelningen så kändes nästan som om jag var i ännu en session då din instruktion påverkade mig , lite svårt blev det att både lyssna på den förra sessionen o nästan gå in i en ny session . Det jag snappade upp var : Hon har gjort sig fri Livets magi - ögonblickens överraskning Smärta ett steg bak o tar hand om mig Väl viktig information o ta mig med vidare i livet
/Rinella Rioda