Beyond Quantum Healing – BQH

Beyond Quantum Healing ®

 

1113 Stig Bertelsen 8.7.18-certificate-small-copy

Jag är utbildad/certifierad BQH-utförare. BQH står för (Beyond Quantum Healing) och är en metod utvecklad av Dolores Cannons tidigare medarbetare Candace Craw-Goldman i Kansas, USA. Metoden bygger även den på djup avslappning som ett led i att komma i kontakt med djupt liggande blockeringar vilka är ett bekymmer när man skall leva ett liv i harmoni. BQH kombinerar också olika tekniker som man som utförare lärt sig sedan tidigare utbildningar och erfarenheter med metoderna i BQH allt för att hjälpa klienten till en bättre tillvaro. Det är ofta de djupa livsfrågorna som kan tas upp i en session. Eller mer nutida frågor om framtidsstrategier och livssituationen idag. Många klienter upplever en helande effekt av en session. Den kan komma efter sessionen direkt men ofta över en lite längre tid. Effekten är varaktig.

En session är ofta mellan 2 och 4 timmar och man behöver ibland flera sessioner men med någon månad mellanrum. Sessionen inleds med en lång intervju, och där går man också igenom vilka frågor som klienten vill att vi arbetar med. (Ett info-blad om detta skickas ut vid bokningen och är mycket viktigt att läsa igenom INNAN sessionen.) Efter intervjun tar djup avslappnings-fasen vid. Den tar rätt exakt 2 timmar och är ofta mycket behaglig. Och efter avslappningen pratar vi lite igen om hur man upplevde den fasen och vad man kan lära sig av de svar man fick. En viktig regel är att många gånger får klienten förslag på strategier för att förändra något i sitt liv till det bättre. Det betyder att klienten själv efteråt måste arbeta hemma med förändringen/förbättringen för att den skall bli av. Ting tar tid…:-)

En del frågor om själva djupavslappningen kan besvaras genom att följa denna länk: Vad är hypnos egentligen?

Boka en session på plats i Lund, Sverige eller fråga om priser, metoden mm? e-mail: stig.bertelsen@ownit.nu

När du bokat en session kommer ett viktigt info-material att skickas till dig som besvaras och medtages till sessionen. Nu kan du även följa denna länk för att förbereda dig ytterligare: https://www.quantumhealers.com/get-ready

NYHET!

Nu kan jag även erbjuda BQH-sessioner on-line via webprogrammet Zoom. Då bokar du en tid och förbereder genom att läsa infomaterialet jag skickat. Sen tar man en laptop, inte mobilen/smartphonen, och monterar upp laptopen på ett bord så att jag se dig när du ligger, eller sitter genom avslappningsfasen. Du måste också ha ett s k headset kopplat till datorn eller ett par earplugs med mikrofon i. Jag skickar en länk på ditt e-mail eller mobiltelefon till Zoom. (Zoom är ett program som man kan öppna med sin webläsare, typ Internet Explorer eller Chrome.). Zoom finns på adressen: https://zoom.us/ och sen går du in på Join a meeting med koden jag har skickat till din mobil eller e-mailadress. Och därifrån fortsätter vi sessionen med intervju, avslappning och avslutande samtal. Detta spelas in och du får en länk till inspelningen att lyssna på efteråt.

 


TEXT IN ENGLISH ABOUT BQH WILL FOLLOW IN A COUPLE OF DAYS:

Until then send an e-mail if you are interested in an online session world-wide -in English- or a real life session in Lund Sweden…

Interesting links:

https://www.quantumhealers.com/